AUTOTOULKY: automobilová orientační soutěž pro každého. Jedná se o soutěž pro posádky jakéhokoliv složení  bez ohledu na věk. Cílem soutěže je podle obdržených podkladů a dalších získaných informací najít cestu  a dojet na správné místo, ve správný čas a po správné cestě. Rozhodující pro výsledek je orientace při vyhledání správné cesty a až poté dosažený čas. Cestou posádky ještě hledají a plní zadané otázky a úkoly. Soutěž se může zdát na první pohled do pravidel docela složitá, ale není tomu tak. Každý hned od začátku zná svůj cíl, takže se nikdo neztratí. Před samotným startem vždy proběhne rozprava, kde je dopodrobna vysvětleno co se od posádek očekává. Každou soutěž se snažíme ukončit na zajímavém místě, aby jste poznali krásy Nepomucka.

ČTVRTÉ AUTOTOULKY  5.11.2016  

VÝSLEDKY SOUTĚŽE

uzávěrka přihlášek 27.10.2016

PLAKÁT

PRAVIDLA PDF

PŘIHLÁŠKA:   v DOC    v PDF

STÁHNĚTE SI PŘIHLÁŠKU, VYPLNTĚ, NASCANUJTE NEBO ULOŽTE A ODEŠLETE !!!

VYPLNĚNÉ přihlášky zasílejte na info@rkha.cz , nebo osobně do schránky PŘESANICKÁ 611, NEPOMUK (pod hasičárnou) dále je možné se přihlásit SMS nebo telefonicky na +420 603 798 152 – zde uvádějte jméno, příjmení a počet lidí v posádce, ostatní údaje se doplní na místě.

STARTOVNÉ ČINNÍ 250Kč za vozidlo bez ohledu na počet lidí v posádce

Za posádku vozidla a její bezpečnost, po celou dobu soutěže, zodpovídá výhradně řidič vozidla dané posádky.

Soutěž probíhá za plného provozu dle pravidel silničního provozu

 

VÝSLEDKY PRVNÍ SOUTĚŽE ODJETÉ 26.7.2015

VÝSLEDKY DRUHÉ SOUTĚŽE ODJETÉ 17.11.2015

VÝSLEDKY TŘETÍ SOUTĚŽE ODJETÉ 5.7.2016

VÝSLEDKY ČTVRTÉ SOUTĚŽE ODJETÉ 5.11.2016