!!! DIVÁCI SE ZÁVODU ÚČASTNÍ VÝHRADNĚ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !!!

RALLYE JE NEBEZPEČNÁ, SVOU NEDBALOSTÍ MŮŽETE PŘIJÍT I O ŽIVOT

Oficiální divácká místa při RZ nejsou zřízena, proto vždy dbejte pokynů pořadatelů v daném úseku, vybírejte místa s rozumem, kde nebudete ohroženi VY a Vaším chováním neohrozíte ani zúčastněné posádky. Dodržujte stanovy chování na Rallye

Obecná pravidla pro místa, v nichž nesmí být diváci:

 • v  zakázaných místech a před páskou nebo zábranou
 • v únikových zónách a uvnitř vykřížování páskou
 • v  blízkosti trati (před příkopem, před vyvýšením, před srázem apod.)
 • pod úrovní vozovky (až do dostatečné vzdálenosti od trati)
 • před pevnou překážkou (plot, stěna, strom, vozidlo ap.)
 • v místech proti přijíždějícím vozidlům
 • na vnějším i vnitřním obvodu zatáček
 • v místech intenzivního brždění nebo akcelerace po obou stranách trati
 • po obou stranách trati u skoků a horizontů (zejména za nimi)
 • sedící u hradící pásky, na nízkých zídkách a na svodidlech

Diváci mohou být pouze:

 • ve vyznačených diváckých místech
 • na stanovištích dostatečně vyvýšených nad tratí
 • za pevnou hradbou (zeď, taras, stromy apod.)
 • ve značné vzdálenosti od trati

 Ostatní místa jsou pro diváky zakázaná!

Níže uvedené položky budou průběžně doplněny po spuštění aktuáního závodu

PROGRAM ZÁVODU PRO TISK 

STARTOVNÍ LISTINA 

ČASOVÝ HARMONOGRAM 

CELKOVÁ MAPA ZÁVODU 

MAPY JEDNOTLIVÝCH RZ