Rally Klub Historických Automobilů byl založen v únoru roku 2000 ve Zdemyslicích u Blovic. Jeho prvotní myšlenkou bylo soustředit přátele historických závodních a soutěžních automobilů z řad jezdců domácích šampionátů i ryzích amatérů a pravidelně pro ně organizovat motoristické akce za účelem sportovního vyžití, srovnání jezdeckého umění i přátelského klábosení. V duchu této myšlenky hned v prvním roce své existence zorganizoval pro své členy dvě setkání na letišti ve Lnářích. Jedno na jaře, druhé na podzim. Trať soutěže byla vedena jednak po ploše letiště, jednak po přilehlých silničkách. Od začátku bylo myšleno především na bezpečnost soutěžících, takže ostrý závod byl vždy vypsán pouze pro automobily vybavené ochranným rámem. Samozřejmostí byla přilba. Pro historiky, kteří ve svých vozech rám nemají, byla vypsána soutěž v pravidelnosti, při které nešlo o rychlost, ale o přesnost průjezdů jednotlivých kol závodu. Jako členský klub Autoklubu České Republiky se zapojil i do organizování oficiálních republikových pohárů v tehdy se rozvíjející automobilové sportovní disciplíně, automobilových slalomech.

O rok později, v roce 2001 byl výčet závodů obdobný. Jarní setkání ve Lnářích, slalomy v Plzni, Druhé klubové setkání bylo z podzimního termínu přesunuto na začátek léta a konalo se na známém rallyecrossovém okruhu v Sosnové u České Lípy. Zlatým hřebem sezóny pak byla první skutečná automobilová soutěž pořádaná RKHA, Historik rally Kramolín 2001. Startovala 10. listopadu a pro startující byly připraveny 3 průjezdy dvěma rychlostními zkouškami o celkové délce cca 60 km RZ. Na start soutěže, která byla náročná především počasím, kdy v noci namrzlá trať během dopoledne tála, se vedle historiků, pro které byla především určena, postavilo i několik soudobých automobilů startujících v soutěžích mistrovství republiky. Opět byla vypsána i soutěž pravidelnosti pro vozidla bez rámu. Soutěž byla všemi zúčastněnými hodnocena velmi kladně, a tak byla ke konci roku zodpovězena otázka, kam směřovat priority klubu pro nadcházející sezónu.

V sezóně 2002 byl za účelem soustředění sil na hlavní akci, 2. ročník rallye Kramolín, omezen počet menších klubových akcí. Odjelo se dubnové setkání v Sosnové a poté už se klub soustředil na přípravu podzimní soutěže. Její termín byl posunut na 19. října a stovce posádek nabídla opět cca 60km RZ ve dvou průjezdech tří rychlostních zkoušek. Vzrostl hlavně počet soudobých automobilů, zejména z řad účastníků Volného poháru 2002, přestože Kramolínská soutěž nebyla do tohoto poháru započítávána. Rozšířilo a zkvalitnilo se i pole historiků. Opět veskrze kladné ohlasy na organizaci i tratě soutěže přiměly organizátory k začlenění soutěže pro příští rok do Českomoravského poháru v rallye pořádaného nově vzniklou Asociací automobilových sportů.

Historic rallye Kramolín byla opět hlavní akcí RKHA pro rok 2003. Zúčastnil se jí rekordní počet téměř sto třiceti posádek. Zájem o start byl tak velký, že jsme museli k naší lítosti několik posádek odmítnout. Při tomto startovním poli byla soutěž, jedoucí se na třech různých úsecích, roztažena do celého dne. První auta vyjížděla na trať 1. rychlostní zkoušky za ranního rozbřesku, do cíle poslední se pak dojíždělo již za tmy. 3. ročník přinesl hned dvě novinky. 1. start vozů specifikace WRC, na start se postavily hned 2 a 1. start zahraniční posádky, Maďarů Vace a Dorka. Přilákal také početný zástup dalších jezdců z mistrovských soutěží z Plzeňska a jezdce Českomoravského poháru, kteří se snažili na předposlední započítávané soutěži urvat co nejvíce bodů do konečné klasifikace. Při organizaci tak početně obsazené a náročné soutěže jsme se, bohužel, nevyvarovali také některých chyb. Pokusíme se z nich poučit, takže příští ročník, ať už se pojede pod jakoukoli hlavičkou, bude zas o krok lepší.

Akcí roku 2004 bylo klubové Májové svezení na trati namotané v okolí Kramolína. Do poslední chvíle jsme nebyli pevně rozhodnuti, zda se odjede, nebo ho pro malý počet přihlášených aut zrušíme. Nakonec se po uzávěrce startovní listina naplnila a akci se podařilo úspěšně uspořádat. Ohlasy byly nadšené, proto jsme se rozhodli ještě týž rok uspořádat druhou podobnou klubovku, tentokráte v oblasti Plzně severu, kde se kdysi jezdila Rallye Plzeň. „Svezení kolem Jahodníku“ však nakonec vyšlo do vytracena. Přestože rychlostní zkouška byla kompletně domluvena, povolena a zabezpečena, závod jsme byli nuceni pro malý počet přihlášených posádek nuceni odvolat. Přestože na výročních schůzích každoročně slyšíme, že děláme málo pro členy, když pak uspořádáme závod, členové se nám do něj nepřihlásí. 2. a poslední akcí roku 2004 tedy byla opět podzimní soutěž. Pro tentokrát změnila název i centrum. Zázemí nám poskytl p. Šelmát v Sedlišti, kde se před lety jezdila oblastní Podbrdská rallye. Navázali jsme tedy na její tradici. Soutěž byla již tradičně náročná náladovým počasím a dlouho se mluvilo o několika kuriózních karambolech. O skákání aut do požární nádrže v Dožicích a o mnohokráte posunutém kontejneru na křižovatce v Kozlovicích. Vítězem soutěže se stal Komárek poté, co jeho největší soupeř Odložilík s Corollou prorazil při výletu do lesa chladič. Historiky vyhrál Petrášek s Asconou.

Rok 2005 přinesl podobný scénář, jako rok předchozí. Jedna menší klubová akce a podzimní, již 5. soutěž.
Klubová akce byla posunuta oproti loňsku na pozdější termín a z Májového svezení se tak rázem stalo Vítání léta. Opět jsem se vrátili na Tchořovické letiště, kde jsme začínali. Akce se opět setkala s velkým zájmem. Její poklidný průběh narušilo několik civilních vozů, jejichž řidiči nedbali zábran, pořadatelů ani přítomné policie a vjeli na trať rychlostní zkoušky. Naštěstí se tento incident obešel bez kolize. Takové štěstí už neměli o několik měsíců později pořadatelé historické Vltavy, kde se jeden ze soutěžních vozů srazil s traktorem.
Podzimní akcí se stal další ročník IC WEST historic Podbrdské rallye, která se jela jako jeden ze závodů seriálu ČMPR.

Rok 2006  jsme začali velkým odhodláním po vydařené podzimní akci a hned na 10.-11. února jsme připravili soutěž na sněhu s názvem IC WEST zimní šou. Bylo připraveno 5rychlostních zkoušek. Podmínky byli velice příznivé na krásnou podívanou a posádky měli velkou šanci otestovat svou techniku před Rallye Šumava. Akce byla ale přes velikou snahu pořadatele zrušena pro malý zájem posádek. Po nevydařené zimní soutěži se vedení klubu rozhodovalo jak pokračovat dál. Po jednáních se přistoupilo k uspořádání podzimní klubové akce s názvem IC WEST historic Václavská rallye, která se odjela v těsné blízkosti obce Kramolín

Rok 2007 byl zahájen výroční členskou schůzí, kde se klub rozhodl uspořádat vlastní klubový seriál závodů pod názvem Pošumavský pohár historic rallye 2007. Tento pohár se měl skládat ze čtyř samostatně hodnocených závodů. Nakonec po jednání s pořadatelem Volného Poháru byl celý Pošumavský pohár zařazen i do tohoto seriálu. První část soutěže se konala na jaře a to jako dvoudenní. Každý den v jiné oblasti a každý závod samostatně hodnocen. Sobotní část se odehrála na RZ v okolí Švihova a nedělní v okolí Mladého Smolivce. Druhá část, podzimní, se odjela v sobotu na stejné trati v okolí Švihova a v neděli se jelo v okolí Kramolína. Pošumavský pohár byl velice kladně hodnocen jak divácky tak i z řad posádek.

2.března 2008 proběhla v Penzionu Zahrádka v Sedlišti výroční členská schůze, na níž byl mimo jiné nastíněn plán činnosti pro tento rok.V tomto roce uspořádá klub jednu podzimní soutěž v termínu 10.-11. 10. 2008. Soutěž se předběžně plánovala jako vícedenní na 10ti rychlostních zkouškách v oblasti jižního Plzeňska a Klatovska. Tato soutěž byla zařazena do nově vzniklého poháru Rallye Cup 2008.Pro start na soutěži bylo prvně vyžadováno úrazové pojištění pro automobilový sport. Toto pojištění bylo celoroční a bylo uznáno i všemi ostatními pořadateli závodů a soutěží zařazených do RC2008. Dále se povedlo uspořádat koncem roku, pro širokou veřejnost ,malý podnik zatím bez názvu, který spočíval v automobilovém slalomu na zasněžené ploše „Buzerplacu“ ve Strašických kasárnách.

 

Dalším zápisem se posouváme o rok dále, do času těsně po výroční členské schůzi v lednu 2009. Co období uplynulého roku přineslo? Ztěžující se podmínky pro pořádání a účast na poli amatérských soutěží. Časové vypětí a malá pomoc ze strany členů klubu vedla Dana Kroba k rozhodnutí svou aktivitu na pořádání soutěží omezit. Jeho rozloučením s aktivní činností pak měla být podzimní dvoudenní rallye, nazvaná příznačně Nostalgie. Tato byla začleněna do nově vzniklého Rallye Cupu 2008. Ze strany jezdců byl velký ohlas a zdálo se, že akce proběhne v zamýšleném formátu. Bohužel několik dní před startem přišla zpráva ze strany časoměřičské skupiny, která byla na soutěž zajištěna, že jí nebylo ze strany vedení doporučeno na naší soutěži se účastnit. Stejně tak nám ze strany AČR nebyla poskytnuta časoměřičská technika. Obdobně nebyl, opět ze strany vedení, doporučen start licencovaným posádkám. Několik dní před startem jsme tedy stáli před rozhodnutím, zda soutěž odjet a v jakém rozsahu. Nakonec zvítězila kompromisní varianta, která zkrátila soutěž na 1 den. V tomto rozsahu se nakonec soutěž odjela. Absence časoměřičů byla na organizaci znát. Diváci, kteří navštívili divácké místo u Hradišťského Újezda, rozhodně nelitovali. S přejezdem hlavní silnice tam mělo problémy téměř 30 posádek. Přes organizační zádrhele proběhla soutěž bez problémů.

logorkha_old

 

Dnem konání VČS 17.1.2009 se stalo minulostí logo, které klub provázelo od jeho založení. V průběhu několika následujících měsíců bylo vybráno  pomocí grafické soutěžě mezi fanoušky klubu, logo současné

 

Ve čtvrtek, 22. ledna 2009, došlo k jednání zástupců seriálu Rallye Cup a Federace automobilového sportu AČR. Program jednání byl jasný: Pořadatelé Rallye Cupu mají zájem nabídnout motoristické veřejnosti, která nemá ambice pro účast v mistrovstvích ČR na úrovni pořádané FAS, možnost účasti na sportovních podnicích s vozidly, která nesplňují kritéria FAS v AČR. Přitom hlavními zájmy pořadatelů RC je bezpečnost všech účastníků a respektování legislativy s tím spojené.
Za pořadatele Rallye Cupu byli přítomni: Daniel Krob, Robert Valečko, Milan Tomášek, Miloslav Šipla a Marek Šimík, za jezdce jezdící Rallye Cup pak Petr Šimurda a Miroslav Janota a za FAS generální sekretář Ing. Radovan Novák a Luděk Kopecký.
Výsledek schůzky byl až překvapivý, zúčastnění se shodli na následujícím:
1. Všechny soutěže, které se pojedou v rámci Rallye Cupu budou zapsány do kalendáře FAS jako volné klubové soutěže. Co to znamená? Znamená to především to, že se podniků RC mohou zúčastnit všichni majitelé licencí (jezdci, spolujezdci, časoměřiči…) bez postihu disiplinární komise FAS a na všech 7 soutěžích RC mohou startovat vozidla se sportovním průkazem.
2. V oblasti technických předpisů je možnost navrhnout takové podmínky, které by umožnily vozidlům, odpovídajícím podmínkám silničního provozu s bezpečnostním ochranným rámem, získat registrační značky „R“ nebo „V“. Po předložení návrhu od zástupců Rallye Cupu bude ze strany Autoklubu ČR vyvoláno jednání na ministerstvu dopravy ohledně technických pravidel pro sportovní podniky Rallye Cupu. Představa zástupců Rallye Cupu je možnost absolvovat STK na jakékoli technické stanici v ČR a následně s určeným technikem RC provést testování s vystavením sportovního průkazu v průběhu roku.
3. Pořadatelům může být zapůjčena časomíra a veškeré další prostředky, používané při podnicích pořádaných FASem.
4. Jezdci a činovníci RC si mohou zvyšovat vědomosti na školeních pořádaných FAS. V průběhu roku 2009 budou zástupci Rallye Cupu spolupracovat se zástupci FAS na technických a sportovních pravidlech pro rok 2010.
5. Pokud se vše nestačí letos, budou soutěže RC v sezóně 2010 opět vypsány jako volné klubové soutěže.
V pátek 23. ledna 2009 byl odeslán zápis z jednání Ing. Radovanovi Novákovi. Generální sekretář AČR, po konzultaci s prezidentem AČR – Dr. Romanem Ječmínkem, zástupcům Rallye Cupu oznámil, že se změnami musí zabývat rallykomise. V praxi to znamená, že se případné potvrzení výsledků lednové schůzky odsouvá na začátek března. Pakliže ji rallykomise zamítne, bude pokračovat stav z loňského úspěšného premiérového ročníku Rallye Cupu.

Tento rok byl zlomový pro celý klub. Složitá situace okolo organizování amatérských podniků a přístup FAS nás donutil k zamyšlení se nad otázkou, kam se budeme a kam se chceme ubírat.  Zásah FAS do celého vývoje byl pro náš klub nepřijatelný a rozhodli jsme se jít cestou malých klubových akcí. Tím jsme se dostali do celé řady problémů a v nelibost u FAS. Proběhlo mnoho jednání o vývoji amatérské rallye v ČR. V mnoha případech z toho náš klub vycházel s označením  rebelů. Ještě se nám tento rok podařilo navázat na zimní slalomy ve Strašických kasárnách, kterým se vžil název „BUZERÁK ŠOU“ V roce 2009 jsme stihli uspořádat 3 takové podniky.

Od roku 2010 se věnujeme převážně klubové činnosti. V lednu se  povedlo navázat na velice oblíbené a hojně navštěvované BUZERÁKY, kdy se odjeli dva závody a třetí se uskutečnil ještě v prosinci téhož roku. Hlavním závodem klubové sezóny se stala IC WEST historic Nostalgie rallye, která se odjela na Letišti v Tchořovicích. Ředitelem závodu nebyl již Dan Krob, ale stal se jím Míra Volf.

Rok 2011 byl opět zahájen již tradičním Strašickým „Buzerákem“. Odjel se jen jeden závod. Na další přichystané termíny nevyšlo počasí a plocha byla bez sněhové pokrývky. Hlavním závodem sezony byla opět Nostalgie na Tchořovickém letišti vedená Mírou Volfem.

V roce 2012 se opět začínalo ve Strašicích.  Další činnost klubu bere opět do ředitelských rukou  Dan Krob a pořádá 18.-19. Května  v okolí Sedliště I. Podbrdskou rallye Legend. Po jejím zdárném vyhodnocení klub ještě připravuje opět pod vedením Dana na 25.-26.srpna na Czechringu I.Historic super stage rallye 2012. Konec této sezony je uzavřen již desátým podnikem  BUZERÁK ŠOU ve Strašicích.

Další rok oznamuje Dan na výroční členské schůzi, že se chystá opustit post předsedy klubu.  Pořádá ještě jako ředitel květnovou II. Podbrdskou Rallye Legend v Sedlišti. Další dohodnutá podzimní akce klubu je již v režii Honzi Šustra, který pořádá 28.-29.září „Setkání historických vozidel u Čínova“. Jedná se o závod na Čínovském okruhu, který je všem velice dobře známí z podniků Rallye Šumava a Vltava. Na tomto okruhu jsou odjety 4RZ a to vždy 2 v jednom směru a 2 v opačném. Pro diváky to byli velice zajímavé závody, protože výše zmíněné podniky na tomto okruhu jezdí vždy jednu RZ a to jen jedním směrem. Tento rok se pro nepřízen počasí nekoná žádná BUZERÁK ŠOU.

Rok 2014 je pro náš klub rokem volebním a proto, jak předem oznámil, na výroční schůzi opouští post předsedy klubu Dan Krob. Je zvolen nový výbor klubu a z řad výboru posléze i nový předseda. Stává se jím Tomáš Maršálek.Je projednán plán další činnosti klubu, kde bylo stanoveno, že se bude pokračovat ve stejném duchu jako poslední roky. V plánu je uspořádat dvě klubové akce. První z nich je květnová již třetí Podbrdská Rallye Legend v Sedlišti. Ředitelem závodu je Tomáš Maršálek. Druhou klubovou akci pod názvem IV.Historic Rallye Kramolín připravuje Petr Šulc, který jí po více než 10ti letech oživuje a opět jí vrací na silnice v okolí Kramolína. Další plánovanou akcí na tento rok je i tradiční BUZERÁK ŠOU, ale povětrnostní podmínky a mírná zima nedovolují již druhý rok tento podnik uspořádat. Před koncem roku na výborové schůzi opouští po neshodách  ve vedení klubu post předsedy klubu Tomáš Maršálek. Na jeho místo je zvolen z řad výboru klubu Petr Šulc.

Činnost klubu v roce 2015 byla 10.ledna zahájena výroční členskou schůzí. Plán pro nadcházející sezonu spočívá v uspořádání dvou klubových akcí a v případě přízně počasí i několika podniků na buzeráku. První klubovou akcí je květnový další ročník Podbrdské Rallye Legend a na svátek Sv. Václava V.Historic Rallye Kramolín. Počasí v tomto roce opět nepřálo, takže akce na buzeráku ve Strašicích se opět nepovedlo uspořádat. Květnová IV. Podbrdská rallye Legend která se jela 8.-9.5. měla své startovní pole značně našlapané. Na startu tohoto závodu se objevilo několik zkutečných skvostů. Mezi hlavní lákadla jistě patřil vůz Posche GT3. Od samého začátku tento podnik provázela smůla. Ještě před startem druhé RZ došlo ke střetu vozidla pořadatele s řidičem z řad předjezdců. Tento incident si vyžádal těžké zranění nohy a zásah záchranné služby. Takže první zásek byl na světě. Po tomto incidentu následovala řada nehod vozidel jedoucích lesním úsekem ještě na první RZ, kde jedna z největších byla asi nehoda německé posádky s vozem Toyota Celica. Posádka vyvázla s lehčím zraněním, o Toyotě se to ale říci nedalo. Přes tohle všechno soutěž pokračovala. Po polední pauze, se startovala druhá etapa. V první odpolední RZ havarovala cca 2km po startu ve vysoké rychlosti posádka zmíněného Porche GT3. Jelikože se jednalo o jedno z prvních vozidel ve startovním poly, závod byl opět zastaven. Vozidlo bylo zcela zdemolované a byl nutný zásah všech bezpečnostních složek. Posádka i přes mnoho kotrmelců z vozidla vystoupila sama, následně byli převezeni do nemocnice na pozorování. Porsche se nacházelo daleko mimo trať, takže po zajištění a uklizení trosek na vozovce soutěž pokračovala dál. Ještě před odstartování se začalo silně smrákat. Do následující RZ startovali posádky ve vydatné průtrži mračen. Řada posádek na trať přes provazy vody ani neviděla. Rychlostní zkouška se dojela. Následovali ještě dvě další na stejných úsecích. Ředitelství závodu nakonec rozhodlo, že soutěž bude o jednu RZ zkrácena a tak posádky po odjetí 7.RZ zamířili do cíle závodu. Organizačně i jezdecky náročná soutěž ve svém závěru, oprášila svou pověst povedeného podniku a při vyhlášení vítězů posádky posádky děkovali za zvládnutí celého náročného dne, kdy nám štěstí moc nepřálo.

Další akcí klubu byla V. Historic Rallye Kramolín odjetá 27.9.2015.  Jeli jsme na jednom úseku 8x, kde se střídaly směry. Nebývalý zájem posádek dokázal přeplnit startovní pole během několika dnů. Počasí se velice vyvedlo a pro diváky jsme připravili nevšední zážitek do poslední chvíle utajené legendy v podobě Audi Quatro S1 sk.B. Ohlasy na soutěž jak z řad posádek tak diváků byli jen pozitivní. Celá soutěž se obešla bez větších zdržení a karambolů, takže si každý přišel na své.

V roce 2015 jsme pořádali ještě dva rodinné podniky s názvem Autotoulky. Tyto soutěže byli novinkou a hned obě zaznamenaly zájem posádek. Na každý podnik přijelo více než 25 posádek.

I rok 2016 jsme tradičně započali výroční schůzí, která byla volební. Předsedou klubu pro další období byl zvolen Petr Šulc. Několik členů výboru bylo na vlastní žádost vyměněno. Plány pro rok 2016 jsou podobné jako v roce minulém. Uspořádat za příznivých podmínek Buzerák, v květnu Podbrdskou Rallye Legend, v termínu okolo Václava Historic Rallye Kramolín a dva podniky autotoulek…

Rok 2017 byl jako již tradičně zahájen výroční členskou schůzí.