Dne 8.2.2020 proběhla výroční členská schůze klubu, která byla i schůzí volební. Při této příležitosti, po předchozí dohodě, odstoupilo celé dosavadní vedení klubu. Po vyhodnocení činnosti klubu za rok 2019 a uzavření činnosti dosavadního výboru, proběhla volba nového vedení klubu. S tímto krokem v klubu nastane několik změn. Především na provozu informačních portálů – webové stránky a Facebook RKHA. Dle informace, zatím není jisté, zda nové vedení bude pokračovat na zavedeném, nebo budou tvořit nové. Také dojde ke změně sídla klubu a změny v kontaktech. Jménem svým a myslím si, že i jménem končícího vedení klubu, chci všem příznivcům velice poděkovat za dosavadní přízeň, spolupráci a pohodový průběh všech upořádaných podniků. Novému vedení přeji mnoho ŠTĚSTÍ, pěkné tratě RZ, povedené podniky, dobré partnery a především, aby se jim dařilo udržet jméno značky, jakým RALLY KLUB HISTORICKÝCH AUTOMOBILŮ v AČR je. Petr Lemmons Šulc